15 jaar later..

Posted on Thursday 20 November 2008

Zaterdag was het na 15 jaar wel eens tijd voor een klasreünie… op enkelen na was iedereen aanwezig en het leek wel of het pas gisteren was dat we nog samenzaten.

Intussen zitten er heel veel mama’s en papa’s bij, zijn we behoorlijk uitgezwermd over het Vlaamse land en zijn we toch uiteindelijk nog steeds dezelfden.

Op deze site kan je ons eens bekijken, toen en nu…

No comments have been added to this post yet.

Leave a comment
Information for comment users
Line and paragraph breaks are implemented automatically. Your e-mail address is never displayed. Please consider what you're posting.

Use the buttons below to customise your comment.


RSS feed for comments on this post | TrackBack URI